παρτυ στην Αγορά 18-1-2009 Our festival in the Agora


Greek dances from the teachers Ελληνικοί χοροί

Η πρώτη γιορτή που κάναμε ήταν στην Αγορά της Κυψέλης, με συμμετοχή των μαθητών, των δασκάλων και πολλών γειτόνων όλων των ηλικιών. Μετά το φαΐ, που είχαν ετοιμάσει οι δασκάλες και δάσκαλοι, χορέψαμε

μια γκάμα χορών από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.    


           

Διεθνής κυκλικός χορός International circular dance

Our first school festival was held in the Municipal Kipseli' s Market.  
Teachers and students Δασκάλες και μαθητές

Ώρα μαθήματος Lesson time

Αιγυπτιακή περφορμανς Egyptian performance
Greek and immigrant neighbours in the festival
Children from the neighbourhood in the festival
Dancing with the teachers Χορεύοντας με τις δασκάλες
Πρώτο πλάνο μαθητές, δeύτεrο πλάνο, γειτόνισσες και γείτονες
Μeeting the africans in Kypseli