Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

Ο νέος Νόμος για την Ιθαγένεια και την Πολιτογράφηση των Μεταναστών

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3838/10
Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και
την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως
διαμενόντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις.
Αναμένουμε την Υπουργική Απόφαση για τα δικαιολογητικά και τις εγκυκλίους για την εφαρμογή του νόμου από τις υπηρεσίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου